Kandidátský projev
Sjezd KDU-ČSL, Ostrava, 9. listopadu 2003.

Vážené delegátky, vážení delegáti, sestry a bratři, dámy a pánové! Neobyčejně si vážím této vzácné příležitosti k Vám na tomto sjezdu promluvit, tím spíše, že jsem se nikoli vlastní vinou nemohl zúčastnit jednání okresních a krajských konferencí. Je důležité s lidmi mluvit a dívat se jim do očí. Činím tak zde, v tuto chvíli vůči každému z vás.
    Vaším úkolem bude posoudit a rozhodnout, zda mám, či nemám pro kandidaturu do Evropského parlamentu, o kterou se ucházím, kvalifikační a zejména lidské předpoklady. Mým úkolem bylo a je vás přesvědčit, nikoli krásnými slovy a sliby, ale především svým dosavadním životem a výsledky mé práce, že jsem vaší důvěry hoden. Mnozí z vás mě znají dlouhá léta osobně. Jsou to právě oni, kdo mohou vydat o mně věrohodné svědectví. Není jich mezi vámi málo. Všechny z vás, zejména ty, kdo mě neznali a neznají, jsem se snažil oslovit písemně a na internetu, abych vás seznámil pokud možno se vším, co jsem považoval za důležité pro vaše dnešní rozhodování. Budu tedy vycházet z předpokladu, že jste můj dopis všichni dostali, že znáte můj osobní politický program a víte vše podstatné o mém dosavadním životě:
    Uplynulých 14 let ukázalo naprosto jasně, kdo skutečně stojí za politikou hodnotového konzervatizmu. Co zmohli a zmohou lidé dobré vůle obecně, křesťané a katolíci zvlášť, rozptýlení v různých našich politických stranách? Jsme idealisté, ale bez nás půjde svět do pekel. Dosud vždy jsme byli pohlceni pragmatickou většinou. Nastává doba, kdy se všichni lidé dobré vůle, které spojuje úcta k životu, bez ohledu na náboženské vyznání a světový názor musí spojit. Zanedlouho nám totiž odjede poslední vlak. Je třeba vyjít z virtuálního světa útulných úřadoven a zelených stolů a jít mezi lidi, poslouchat jejich hlas, vnímat, co je trápí a tyto jejich legitimní problémy učinit agendou nové poctivé politiky s lidmi a pro lidi. Nikdy nebude dost odpovědných profesionálů, kteří se mohou a musí naplno zabývat tím, co lidi trápí. Právě toto pokládám za nejdůležitější úkol oné nové politiky i budoucí úkol svůj. Je nejvyšší čas, abychom se přestali stydět za to, že jsme, se všemi chybami a lidskými slabostmi, přece jen lidmi dobré vůle a nositeli skutečných a trvalých konzervativních hodnot: svobody, mravnosti, odpovědnosti, solidarity a řádu. Jestliže je na této planetě ještě někdo, kdo se domnívá, že k  důslednému prosazování těchto trvalých a nedotknutelných hodnot existuje alternativa, může to být jedině člověk, který o dějinách, jako o tragediích národů, které uvěřily populistům neví vůbec nic. Svět nemůže být a nikdy nebude lepší, bude-li se pouze více vyrábět a více spotřebovávat. Svět může být lepší pouze tehdy, budou-li lidé alespoň o něco lepší. Konzervativcem není ten, kdo se za něj jednoduše prohlásí, byť byl třeba militantním ateistou. Klerikálem není ten, kdo žije podle Evangelia a usiluje jeho univerzální poselství prosazovat v politice, vždyť to je povinnost křesťana.
    Do doby, než uzraje mladší generace politiků, k jejímuž formování chci svou prací, zkušenostmi a příkladem přispět, nabízím své vzdělání, politické, diplomatické a životní zkušenosti a občanský kredit muže, který se práce, překážek ani pronásledování nikdy nebál, který neměl v životě nic zadarmo, kterého nezlomili komunisté a který nedělá kompromisy ani se současným konzumním způsobem života. To je doloženo nikoli pouhými slovy, to by bylo málo, ale hodověrnými svědectvími a konkrétní skutky.

Nabízím své dobré jméno, podložené životem pod svědomím a poctivou práci.

Skutečná revoluce, kterou tato naše nemocná českomoravská dolina, tento náš nemocný kontinent, tato naše nemocná planeta potřebují, je pravé, důsledné, poctivé a opravdové každodenní vydávání svědectví pravdě, především v politice. My nemusíme vymýšlet každé 4 roky politické programy podle dobové módy a nálady, naším programem je už 2000 let Dobrá zpráva lásky a pokoje a je jen naší vinou, že se svět v jeho duchu změnil prozatím tak málo.

Ale zrovna tak může být naší zásluhou v tomtéž duchu tento svět alespoň maličko změnit.

Děkuji Vám všem za pozornost.

Zdař Bůh.

Pod čepicí
Poznámka:
Výsledek primárních voleb ze dne 9.11.2003: Ing. Pavel Jajtner získal v tajných volbách 121 hlasů a umístil se na solidním 3. místě.
Více informací:
www.kdu.cz

Zpět