Životopis

Pavel Jajtner se narodil v roce 1947 v Havlíčkově Brodě. V roce 1972 ukončil studia na elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně.

V době totality byla celá rodina Jajtnerova politicky perzekvována. To bylo důvodem, že se Pavel nejprve vyučil elektrikářem (1962-65), teprve pak mohl studovat gymnázium, které ukončil maturitou s vyznamenáním v roce 1967. V letech 1967 – 1972 studoval na elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně. Je držitelem diplomu v oboru sdělovací elektrotechniky a elektroniky. V letech 1972 až 1975 pracoval jako technik v Tesle Pardubice. Mezitím absolvoval roční vojenskou službu. Od roku 1972 do roku 1989 pracoval jako technik a později jako referent odbytu v průmyslovém podniku (Žďas, Žďár nad Sázavou).

Portrét

Členem ČSL se stal roce 1987. Byl zakládajícím členem Občanského fóra v závodě Žďas a ve městě Přibyslavi.

V roce 1990 byl zvolen starostou města Přibyslavi a na sklonku téhož roku byl vládou jmenován přednostou Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě.

V parlamentních volbách v roce 1992 byl za KDU-ČSL zvolen do Federálního shromáždění ČSFR a stal se jeho místopředsedou.

Po vzniku samostatné České republiky se stal jejím prvním velvyslancem v Rakousku, kde působil od roku 1993 do roku 1998.

Velvyslancem v Maroku se stal 10. března 1999. Svoji misi ukončil k 15. únoru 2003.

Od 10. dubna t.r. začal pracovat jako velvyslanec České republiky u Svatého stolce ve Vatikánu. Pověřovací listiny Sv. Otci Janu Pavlu II předal dne 28. dubna 2003.

Pavel Jajtner ovládá plynně slovem i písmem německý, francouzský, anglický a ruský jazyk.

Je ženatý od roku 1972 a s manželkou Ludmilou, rozenou Čeplovou, je otcem 4 dětí.