Strukturovaný životopis

Jméno a příjmení: ing. Pavel Jajtner
Data narození: 31. prosince 1947 v Havlíčkově Brodě
Národnost: česká
Státní příslušnost: státní občan České republiky,
trvale bytem: Nezvalova 652, 582 22 Přibylav,
tel.: +420 569 484 223,
e-mail: pavel.jajtner@seznam.cz
Stav: ženatý od roku 1972, manželka Ludmila, roz. Čeplová, 4
děti (syn Pavel 29, syn Tomáš 27, dcera Ludmila 25 a syn Jan 12 let)
Vzdělání: 1965: výuční list – elektromontér

1967: maturita na SVVŠ (dnes Gymnázium) ve Žďáru nad Sázavou - s vyznamenáním

1972: promován inženýrem elektrotechniky (sdělovací a televizní technika) na Vysokém učení technickém v Brně

1977: diplom z postgraduálního 2letého studia (teorie programování) na VUT v Brně
Zaměstnání: 1972 – 1973: Tesla Pardubice – konstruktér mobilních radiostanic (předchůdců dnešních mobilních telefonů)

1973 – 1974: vojenská služba – 1 rok, z toho 6 měsíců ve výzkumu a vývoji mikroelektronických systémů

1974 – 1976: Tesla Pardubice – konstruktér a zkušební technik radarových systémů

1976 – 1989: Žďárské strojírny a slévárny ve Žďáru nad Sázavou – postupně jako referent odbytu investičních celků – válcoven a tažíren trub (8 let), později revizní technik (5 let)

1989 – 1990: první svobodně zvolený předseda popřevratové Odborové organizace v Žďárských strojírnách

1990: první (od roku 1948) svobodně zvolený starosta města Přibyslavi

1990 – 1992: jmenován vládou ČSFR prvním přednostou Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě

1992: místopředseda Federálního shromáždění ČSFR

1993 – 1998: první mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Rakousku

1999 – únor 2002: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Maroku

duben 2003 - doposud - září 2003: Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR při Svatém stolci ve Vatikánu
Jazykové znalosti: Němčina IV. stupeň, zkouška v r. 2001, francouzština IV. stupeň, zkouška 1998, angličtina IV. stupeň, zkouška 1993, ruština IV. stupeň
Jiné znalosti: Práce na počítači: Windows 98, Windows NT, Word Perfect, MS Word, Lotus Notes, Internet Explorer, Outlook Express, HP Precision scan, Irfan View

Rozsáhlé znalosti obchodní a ekonomické problematiky získané prací v investiční branži letech 1976 – 1985, individuálním studiem a zkušenostmi z obchodní diplomacie z let 1993 - 2002

Znalosti z oblasti umění, zejména hudebního (aktivní hudebník), výtvarného a literatury (vytrvalý a oddaný čtenář a ctitel krásné literatury)

Znalosti rakouských reálií a historie, osobní kontakty s většinou významných rakouských osobností z politiky, hospodářství i kultury, získané pětiletým působením ve funkci velvyslance České republiky v Rakousku

Rozsáhlé znalosti z oblasti historie, mezinárodního práva, diplomacie a zahraničních vztahů - získané 9letou diplomatickou praxí a soustavným individuálním studiem

Řídící a manažerské schopnosti (získané zkušenostmi v řídících funkcích od roku 1990 až doposud), včetně znalostí finanční oblasti fungování rozpočtových a příspěvkových organizací
Etická kvalifikace: Osvědčení NBÚ č. 010 284, na přísně tajné, platné do 12.12.2005
Publikační činnost: Větší množství úvah a článků z oblasti zahraničních vztahů, etické dimenze politiky a komentáře nejrůznějších dobových aktuálních událostí, zveřejněných v tisku v letech 1989 – 2002
Vyznamenání: Zlatý řád Rakouské republiky se šerpou a hvězdou – za zásluhy o republiku Rakousko (propůjčený prezidentem T. Klestilem r.1998), Stříbrná hvězda spolkové země Horní Rakousy – za zásluhy o Horní Rakousko (1998)
Zájmové oblasti: Rodina, umění a hudba, dějiny, filosofie a etika, literatura, horská turistika
 
Srpen 2003