Události - bylo

8. března 2007 vyšla kniha pod názvem „Zajisté, Excelence!“ Více informací na www.kna.cz (Karmelitánské nakladatelství)

Koncerty v Římě: 4. a 5. ledna 2008, viz stránky Czech Virtuosi, Sbor Rastislav, Wallingerová (Štefáčková)


Ze zvolení nového papeže

Inaugurace
Inaugurace papeže Benedikta XVI., 24. dubna 2005, Vatikán. Foto: P.J.

S kardinálem Tomášem Špidlíkem
Po slavnosti s kardinálem Tomášem Špidlíkem." Foto: Archiv P.J.

Pohřeb Jana Pavla II

S arcibiskupem Karlem Otčenáškem
S arcibiskupem Karlem Otčenáškem ve Vatikánu, pohřeb Jana Pavla II, 8. dubna 2005.

Z přijetí u papeže v lednu 2005

Diplomatický sbor
Přijetí diplomatického sboru při Svatém stolci, 10. ledna 2005,
"rodinná fotografie". Pavel Jajtner třetí zprava


Přehlídka švýcarské gardy
Přijetí diplomatického sboru při Svatém stolci, 10. ledna 2005:
Pavel Jajtner při přehlídce švýcarské gardy.Přijetí diplomatického sboru při Svatém stolci, 10. ledna 2005,
zleva: Svatý otec Jan Pavel II, státní sekretář kardinál Angelo Sodano,
zástupce státního sekretáře pro vnitřní záležitosti arcibiskup Leonardo
Sandri, Pavel Jajtner